Wprowadź otrzymany wcześniej identyfikator i hasło potrzebny do wygenerowania konta pocztowego w domenie Vistuli

Podaj hasło, które chcesz używać w AD/Office365

Wymagania: minimum 8 znaków, co najmniej 1 cyfra, 1 mała i 1 wielka litera